S A R F S A L Ö – V A L S E N

 

sarfsalo-valsen

 

Sarfsalö, du pärlan i vår skärgård är

i Pernåvikens lugna hamn

skutorna de seglade ju fordom där

och hade här sin trygga hamn.

Sarfsalö – du vår ö

fager som skönsta mö

bygden som lever och är oss kär

finns ibland oss – den är här.

Sarsal och Bredvik land

Rösund och Horslök strand

Härpe med kvarnen och Ljungars är

våra hjärtan när.

 

Sommaren den säkert är din bästa tid

då ser du åter alla barn

alla som i staden gått i vinterid

de finns ju här nu runt din kvarn

Sarfsalö – sommarö

om vintern höljd i snö

med våren kommer vår längtan fram

se dej åter i havets famn

Sarsal och Bredvik land

Rösund och Horslök strand

Härpe med kvarnen och Ljungars är

våra hjärtan när.

 

Musik: Georg Malmsten

Melodi: Seiskarivalsen

Denna text: Lars-Erik Ahlgren