Aktiviteter för barn på sommartorget

Sandlådan och gungan för barnen har varit aktivt i bruk.

Sandlådan ligger nära rutschbanan och skall täckas då man lämnar lådan, så inte kattorna springer i sanden. Dessutom anordnas målarskola för barnen lördagen 7.7. , Benita fungerar som ledare.