Aktiviteter för barn på sommartorget

Sandlådan och gungan för barnen har varit aktivt i bruk.

Lördagen  3.7. BARNENS DAG med Stina Lång.