Aktiviteter för barn på sommartorget

Ny fin sandlåda för barnen öppnas på sommartorget lördagen den 13.6.

Sandlådan ligger nära rutschbanan och skall täckas då man lämnar lådan,

så inte kattorna springer i sanden. På torgets 30-års fest 4.7.  arrangeras mete

för barnen. Dessutom finns  målarskola för barnen. Utställning av konstverken.