Öppna byars dag 10.6. Första sommartorgdagen

Dragspelsmusik av Kati och Keijo i kafeet.