Program hösten 2021

 Under hösten hålles Café i Byagården öppet, tisdagar och torsdagar LUNCH kl 11-14. På grund av pandemin är sista lunchserveringen före jul, tisdagen den 7.12.2021.

Styrelsen i Byarådet har grundat en arbetsgrupp för planeringen av föreningens 30-års jubileum år 2022. Om medlemmarna har önskemål eller tankar om hur vi skulle fira det, ta kontakt med Byarådets sekreterare Benita Suomi tel. 040-9007477 benita.suomi@live.fi eller Nina Björkman-Nystén tel. 040-5442293  nina.bjorkman-nysten@gmail.com. Alla förslag är välkomna och vi tackar för allt samarbete.

Styrelsen önskar alla en GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!