Herbert Sjöroos med familj fiskar löjor till bete på långreven. (Ethel Sjöroos)