Hjalmar Blomqvist med sin första traktor med järnhjul 1943