John Lökman t.v Albert Karlsson Ollas t.h. Fattbo i bakgrunden.