Historiska bilder

Gamla bilder från Sarfsalö

Hembygdsmuseet har, förutom sin ordinarie utställning, en specialutställning på somrarna om gamla bilder från Sarfsalö, som skannats från bybornas fotoalbum.

Under vintern har man under fotoaftnar på Byagården kompletterat bildbanken och samlat identifieringar, som är ett värdefullt dokument för framtidens kunskap om vår ö. Bilderna med text visas under sommaren på väggplattorna och den stora tv-skärmen i museeutrymmena för allmänheten.