Sommarutställning

Årets tema är skutor som berör Sarfsalö, på ett eller annat sätt.

SARFSALÖ SKUTOR

I denna utställning nämnes skutor som har haft någon tillhörighet till Sarfsalö, dvs. var byggda på ön, ägda av en Sarfsalöbo eller  besättningen varit hemma från Sarfsalö. Sarfsalö gård transporterade tegel i slutet av 1800-talet med två jakter DOCKAN och HILDA, som antagligen var byggda i Horslök.

 Gamla foton finns utställda och berättelser om personer, bl.a. Einar Nyqvist.