Byagården

20_årsfest_5Sommartorget hålls öppet för försäljning lördagar kl. 10-12 ( midsommarafton fredag 23.6.) under perioden 10.6.-19.8.2023. Byarådet ordnar med  försäljare till torget av främst livsmedel och annat. Anmälningar mottages.

 

Torget hålls på Byagårdens gårdsplan. Därför är hjälpen nära för den som t.ex saknar e-post och internetförbindelse
eller behöver tillgång till mötes- eller festlokal,  tvättmaskin och andra faciliteter som finns till förfogande för en moderat slant. Köket och salarna uthyrs för olika ändamål, som födelsedagsfester, dop och minnesstunder – kapellet och gravgården ligger nära till. Hyra för utrymmen 100e.

Byagården är holmens tidigare skola som indrogs 1982 och ombildades ruokatill servicecentral med skärgårdskansli, mötesutrymmen och fem bostäder. Utformningen har levt och förändrat sig under åren, mera om Sarfsalö Byaråds och Byagårdens tillblivelse ingår i förra numret av Servicebladet. Exemplar finns ännu att tillgå för intresserade.

 

 

 

YhteislauluSarfsalö Byagård Ab, grundades 1992 och ägs av Sarfsalö Byaråd och holmens gravgårdsförening. Den är ryggraden i Byarådets verksamhet och möjliggör en fortgående uthyrning av bostäderna i Byagården för öbornas behov samt utnyttjande av gemensamma utrymmen för fester, minnesstunder och mindre möten. Genom åren, redan från tiden som skola, har Byagårdens utrymmen stått till förfogande för byborna för arrangemang av olika tillställningar. Numera har också sommargästerna den möjligheten. När du vill ställa till en släktträff, fira jämna år eller bjuda på barnkalas, kolla upp vad som kunde ordnas på Byagården, mötesplatsen mitt i byn. Utrymmena fyller ca 100 platser. Förutom utrymmena, uthyrs även köksporslin och glas. Byaluncher anordnas nu och då.

Skärgårdskontoret har wifi och kopieringsmöjligheter. För behov på annan tid kontakta Bo-Erik Mikander 040-5257672 som även sköter uthyrning av Byagårdens utrymmen och inventarier.  Båda salarna och köket 100e/dag.

Övrig verksamhet i fastigheten sköts av Sarfsalö Byaråd rf. Tilläggsuppgifter fås av ordförande Fred Packalén tel 040-5012329 eller Benita Suomi tel 040-900 7477 sekr. Vill du bli medlem i Byarådet rf kan du kontakta oss och meddela din adress eller meila oss: sarvisalo@gmail.com, så kan vi skicka dig meddelanden.

Talo