BYARÅDET

Styrelsen 2021:

Ordförande  Fred Packalén 040-5012329
Viceordförande Karl-Johan Karlsson 0400-714162
Sekreterare Benita Suomi 040-9007477
Kassör Märta Lindroos 040-7270425

Lasse Blomster 0400-634672
Viveca Blomster  040-5732980
Barbro Nybäck 040-5615980
Roland Holmberg 040-1899933
Christina Lång 045-78766390

Suppleanter:
Magnus Nylander 040-7682368
Nina Björkman-Nystén 040-5442293
Kaisa Pyhälä 040-5371854

För uthyrning av Byagårdens utrymmen och inventarier kontakta Bo-Erik och Eija Mikander tel 040-5257672. Byarådets medlemmar kan tanka vatten från Byarådets vattenledning 20€/sommar, betalas till Byarådets konto ( se nedan).

 

…………………………………….

Följ med på anslagstavlorna och i lokaltidningarna samt Sarfsalö Byarådets hemsidor www.sarfsalo.fi. Aktuell information även på Facebook/Sarfsalö. Beträffande säljplats på lördagarnas byatorg, kontakta Fred Packalen (fred.packalen@freddis.fi) eller Märta Lindroos (marta.lindroos@gmail.com).

Vill du bli medlem i föreningen, betala 15 e till konto Aktia FI3140501520000232 och meddela adressen. Meddela din e- postadress till sarvisalo@gmail.com.