BYARÅDET

Styrelsen 2022:

Ordförande  Fred Packalén 040-5012329
Viceordförande Karl-Johan Karlsson 0400-714162
Sekreterare Benita Suomi 040-9007477
Pernilla Kronvall 040-5727368 kontaktman till säljarna
Anne Rosqvist-Räty 0400-776462 medlemssekreterare
Nina Björkman-Nysten 040-2390729 information, suppleant
Barbro Nybäck 040-5615980
Monica Gillberg 040 5727368
Britta Holmberg-Ek 041-5051025

Suppleanter:
Kaisa Pyhälä 040-5371854
Henrik Blomqvist 0400-310604

För uthyrning av Byagårdens utrymmen och inventarier kontakta Bo-Erik  Mikander tel 040-5257672. Byarådets medlemmar kan tanka vatten från Byarådets vattenledning 30€/sommar, betalas till Byarådets konto ( se nedan). Bankkontot finns utskrivet ovan kranen.

 

…………………………………….

Följ med på anslagstavlorna och i lokaltidningarna samt Sarfsalö Byarådets hemsidor www.sarfsalo.fi. Aktuell information även på Facebook/Sarfsalö och Sarfsalö Byaråd rf. Beträffande säljplats på lördagarnas byatorg, kontakta Fred Packalen (fred.packalen@freddis.fi) eller Pernilla Kronvall (pernilla.kronvall@gmail.com)

Vill du bli medlem i föreningen, betala 20 e till konto Aktia FI3140501520000232 och meddela adressen. Meddela din e- postadress till sarvisalo@gmail.com. Medlemsansökningsblanketter finns på Byagården.