BYARÅDET

Styrelsen 2022:

Ordförande  Fred Packalén 040-5012329
Viceordförande Karl-Johan Karlsson 0400-714162
Sekreterare Benita Suomi 040-9007477
Kassör Märta Lindroos 040-7270425
Pernilla Kronvall 040-5727368 kontaktman till säljarna
Susanne Blomqvist 040-736097 medlemssekreterare
Nina Björman-Nysten 040-2390729 information
Barbro Nybäck 040-5615980

Suppleanter:
Magnus Nylander 040-7682368
Kaisa Pyhälä 040-5371854
Riitta Hämeenheimo 040-7539404

För uthyrning av Byagårdens utrymmen och inventarier kontakta Bo-Erik och Eija Mikander tel 040-5257672. Byarådets medlemmar kan tanka vatten från Byarådets vattenledning 20€/sommar, betalas till Byarådets konto ( se nedan).

 

…………………………………….

Följ med på anslagstavlorna och i lokaltidningarna samt Sarfsalö Byarådets hemsidor www.sarfsalo.fi. Aktuell information även på Facebook/Sarfsalö. Beträffande säljplats på lördagarnas byatorg, kontakta Fred Packalen (fred.packalen@freddis.fi) eller Pernilla Kronvall (pernilla.kronvall@gmail.com)

Vill du bli medlem i föreningen, betala 15 e till konto Aktia FI3140501520000232 och meddela adressen. Meddela din e- postadress till sarvisalo@gmail.com. Medlemsansökningsblanketter finns på Byagården.