BYARÅDET

Styrelsen 2024:

Ordförande Ulf Meriheinä 040-7733995                                                                                                    Viceordförande Karl-Johan Karlsson 0400-714162
Sekreterare Maire Meriheinä 0400-806490
Pernilla Kronvall 040-5727368 kontaktperson till säljarna
Monica Gillberg 040-5727368
Britta Holmberg-Ek 041-5051025                                                                                                                        Stefan Blomqvist 0400-490625

Suppleanter:
Fred Packalén 040-5012329 medlemssekreterare och kassör
Henrik Blomqvist 0400-310604

För uthyrning av Byagårdens utrymmen och inventarier kontakta Bo-Erik  Mikander tel 040-5257672. Byarådets medlemmar kan tanka vatten från Byarådets vattenledning 30€/sommar, betalas till Byarådets konto ( se nedan). Bankkontot finns utskrivet ovan kranen.

 

…………………………………….

Följ med på anslagstavlorna och i lokaltidningarna samt Sarfsalö Byarådets hemsidor www.sarfsalo.fi. Aktuell information även på Facebook/Sarfsalö och Sarfsalö Byaråd rf. Beträffande säljplats på lördagarnas byatorg, kontakta Pernilla Kronvall (pernilla.kronvall@gmail.com)

Vill du bli medlem, betala 20EUR till konto Aktia FI3140501520000232.

Meddela din adress och e-postadress till sarvisalo@gmail.com.

Medlemsansökningsblanketter finns på Byagården.