BYARÅDET

Styrelsen 2018:

Ordförande  Fred Packalén 040-5012329
Viceordförande Karl-Johan Karlsson 0400-714162
Sekreterare Benita Suomi 040-9007477
Kassör Märta Lindroos 040-7270425

Lasse Blomster 0400-634672
Viveca Blomster  040-5732980
Paula Meskanen 040-8281753
Carola Nyqvist 0400-555623
Rainer Sjöroos 0400-306 445

Suppleanter:
Irmi Haahti 040-7080283
Barbro Nybäck 040-5615980                                                                                                                                 Jaana Haapala-Laiho 0400-868860

 

För uthyrning av Byagårdens utrymmen och inventarier kontakta Bo-Erik och Eija Mikander tel 040-5257672.

 

…………………………………….

Hembygdsmuseets ordinarie utställning är öppen under torgtider och enligt överenskommelse.

Följ med på anslagstavlorna och i lokaltidningarna samt Sarfsalö Byarådets hemsidor www.sarfsalo.fi. Aktuell information även på Facebook/Sarfsalö. Beträffande säljplats på lördagarnas byatorg, kontakta Fred Packalen (fred.packalen@freddis.fi) eller Märta Lindroos (marta.lindroos@gmail.com).

Vill du bli medlem i föreningen, betala 12 e till konto Aktia FI3140501520000232 och meddela adressen. Meddela din e- postadress till oss: marta.lindroos@gmail.com.