Hembygdsmuseet

hembygdsmuséetSarfsalö hembygdsmuseet  har av Borgå museum utnämnts till MÅNADENS MUSEUM i juni 2016. Öppethållningstid kl. 10-12 under torglördagar  eller enligt överenskommelse.

Kontakta Nina Björkman-Nystén tel. 040-5442293.

Museet är inrett i den röda byggnaden vid infarten till Byagården. Där finns ett utrymme för en fortgående utställning och att annat för utställningar med varierande tema för varje sommar. Utställningarna har varit mycket populära med höga besökssiffror. Museets ordinarie utställning öppnade sina dörrar med en  utställning Kvinnorummet,  ett  renoverat utrymme för kvinnoarbeten, såsom mjölkning, byktvätt och hantverk under självhushållningens tid. Dessutom har den ordinarie utställningen fått en ansiktslyftning med omorganiserade ställ och nya bilder och texter.  Temat för sommarutställningen är Gamla bilder från Sarfsalö samt gala skolbilder. Samlade gamla bilder uppvisas på bildram och screen. Dessutom har en rad gamla skolböcker satts i vitrinen och en gammal pulpet som använts i skolan ställts till påseende.

Det finns ett konstant behov att vårda samlingarna, katalogisera material som berör ortens historia och kultur samt att organisera visning av museet och att iordningställa utställningarna, så nya intresserade medlemmar välkomnas. Hembygdsmuseet hålls öppet i samband med torgtider och enligt överenskommelse.