Sarfsalö kapell

 

Sommaren 2015

Söndagen 14.6. Högmässa i Sarfsalö kapell kl. 13

Onsdagen 8.7. SOMMARKONSERT i Sarfsalö kapell kl. 18

Söndagen 12.7. Tvåspråkig friluftsgudstjänst kl. 13 vid Byagården. Tag gärna picknick-korg med.

Söndagen 9.8. Högmässa i foklkviseton i Sarfsalö kapell kl. 13   sarfkapell