Strandboden, Östervik 7.6-1941 Foto Gunnar Karlsson