Walde Andersson. Strömmingsskötan halas in vid Ormskär 2/9-1943