Hjösse Daggi på lofttrappa på Viasholmen sensommaren 1950.