Svennas då det ännu låg invid Strömmen vid sekelskiftet. (1913?)